Νηπιαγωγείο

Για παιδιά από 5-6 ετών

Το Νηπιαγωγείο μας λειτουργεί ανανεώνοντας το πρόγραμμα διδασκαλίας του σύμφωνα με τις εκάστοτε αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας.

Το παιδί αντιμετωπίζεται σαν ένα ενεργό και όχι παθητικό μέλος της τάξης, βοηθώντας, παρατηρώντας και συνταξιδεύοντας μαζί του στην πορεία της εκπαίδευσης  του.

Ο εκπαιδευτικός κατέχει συνεργατικό ρόλο στη μάθηση οδηγώντας τα παιδιά σε διαφορετικό προορισμό κάθε φορά και καλλιεργώντας τους, την κριτική σκέψη και τις εσωτερικές αξίες που διέπουν τη ζωή.

Στη σημερινή εποχή έχει υιοθετήσει το  Δ.Ε.Π.Π.Σ ( Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), ως προς τη Διαθεματική, βιωματική προσέγγιση της γνώσης.

Το πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αποτελείται από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία και Έκφραση (εικαστικά, δραματική τέχνη, μουσική, φυσική αγωγή) και Πληροφορική.

Στο παραπάνω πρόγραμμα προσπαθούμε να εντάξουμε καινοτομίες όπως η ευέλικτη ζώνη, θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , κυκλοφοριακή αγωγή και αγωγή υγείας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα στηριζόμενο σε σπουδαίους μέντορες της παιδαγωγικής επιστήμης (Vygotsky, Piajet, Montessori, Πλάτωνα , Αριστοτέλη κ.α), αποτελεί για εμάς σημαντικό εγχειρίδιο κατάκτησης της γνώσης.

 Στόχοι μας πολλοί -- Σκοπός μας ένας: η « δια βίου μάθηση».

 

Ενδεικτικοί στόχοι είναι:

· Να αναπτύξουν λεπτές κινητικές δεξιότητες

· Να έρθουν σε επαφή με τα πρώτα στάδια ανάγνωσης και γραφής αποκτώντας φωνολογική ενημερότητα

· Να οργανώσουν τις γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και αυτοεκτίμησης

· Να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν

· Να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις

· Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν σταδιακά μαθηματικές έννοιες

· Να μάθουν βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας

· Να εκφράζονται με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι και να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα τους.

· Να συνεργάζονται και να δημιουργούν από κοινού

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες για να επιτευχθούν οι στόχοι μας είναι:

· Δημιουργικές εργασίες χρησιμοποιώντας πλούσιο και κατάλληλο εποπτικό υλικό

· Φωτοτυπημένο υλικό , φύλλα εργασίας για καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων

· Χειροτεχνίες από διαφορετικά είδη υλικών (πηλός, πλαστελίνη, χαρτόνια κλπ)

· Θεατρικό παιχνίδι- κουκλοθέατρο- Δραματοποίηση

· Μουσικοκινητικές  δραστηριότητες

· Κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον

· Γλωσσικές δραστηριότητες (γραφή στο τετράδιο για να εξοικειωθεί το παιδί με τις απαιτητικές εργασίες  του δημοτικού σχολείου, γνωριμία και επαφή με το πρώτο του τετράδιο, ανάθεση φυλλαδίων εργασίας στο σπίτι)

· Μαθηματικές δραστηριότητες (έννοιες πρόσθεσης και αφαίρεσης με βιωματικό τρόπο και γνωριμία του παιδιού με το τετράδιο των μαθηματικών)

· Υπολογιστές (εξοικείωση με απλές βασικές λειτουργίες)

 

Επιπλέον δραστηριότητες:

· Αγγλικά (με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων)

· Κινέζικα (προαιρετικά)

· Κολύμβηση (το μάθημα πραγματοποιείται δυο (2) φορές εβδομαδιαίως στο κλειστό κολυμβητήριο του σχολείου μας από ειδική προπονήτρια υπό την επίβλεψη και ένδυση των παιδιών από τους παιδαγωγούς μας)

 

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών:

· Επισκέψεις σε μουσεία

· Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων

· Επαφή με τους χώρους τέχνης , δημιουργίας και έκφρασης

· Θέατρο σκιών

· Κουκλοθέατρο

 

 «Όταν ο άνθρωπος πάρει τη σωστή εκπαίδευση, γίνεται θεϊκό και πολύ ήμερο ζώο κι όταν δεν ανατραφεί αρκετά ή κατάλληλα γίνεται το πιο άγριο που γέννησε η φύση»

(Πλάτωνας)

Επιστροφή σε: Πρόγραμμα & Δραστηριότητες