Προ-προνήπιο

Για παιδιά από 3 εώς 4 ετών

Το παιδί σε αυτήν την ηλικία είναι έτοιμο να κατακτήσει τον κόσμο! Καθώς το παιδί σας διανύει την πρώιμη παιδική ηλικία, ο κόσμος του αρχίζει να διευρύνεται. Θα γίνει πιο ανεξάρτητο και θα αρχίσει να επικεντρώνει περισσότερο την προσοχή του σε ενήλικες και παιδιά εκτός της οικογένειας. Η επιθυμία του να εξερευνά και να γνωρίζει τον περιβάλλοντα χώρο του θα ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Ο τρόπος με τον οποίο νοούμε το παιδί και την παιδική ηλικία αποτελεί την βάση πάνω στην οποία δομείται κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θεωρώντας ότι κάθε παιδί, κάθε κορίτσι και αγόρι, γεννιέται με μεγάλες δυνατότητες, ότι μαθαίνει ενεργητικά αναζητώντας να δώσει νόημα στον κόσμο που το περιβάλλει αντιμετωπίζουμε τους φορείς αγωγής και εκπαίδευσης για την πρώιμη παιδική ηλικία ως κοινωνικούς φορείς, που καλούνται να επιτελέσουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Εκεί είναι που θα τεθούν οι βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε παιδιού. Βασική συνιστώσα αυτής της ανάπτυξης είναι η καλλιέργεια γνωστικών πεδίων και πεδίων που έχουν σχέση με τις τέχνες καθώς και της συνεργασίας και επικοινωνίας των παιδιών μεταξύ τους.

 

Στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος για την ηλικία αυτή είναι:

· Να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει τη γνώση, την κατανόηση και την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών

· Να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών της  κάθε ηλικίας.

· Να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού και να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών.

· Να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην επιδιώκει την εξασφάλιση των “σωστών” απαντήσεων αλλά να αξιοποιεί ανάλογα τα λάθη τους κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου.

· Να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη γραφή, τη ζωγραφική κ.α.

· Να στηρίζει το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα προγράμματα.

· Να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος.

 

 Δραστηριότητες:

· Γλωσσικές δραστηριότητες ( προφορική επικοινωνία και ακρόαση μέσα από συζητήσεις, ανάγνωση παραμυθιού από τον εκπαιδευτικό, αφήγηση ιστορίας από το παιδί κ.ά.)

· Προγραφικές ασκήσεις (φύλλα εργασίας για την καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων των νηπίων καπώς και για την προοδευτική μύηση στον κόσμο του γραπτού λόγου)

· Προμαθηματικές δραστηριότητες (μέσω της ομαδοποίησης και της ταξινόμησης μέσα στην τάξη,  με παιχνίδια αντιστόιχισης, μαθαίνουν να  αριθμούν)

· Ως προς την διερεύνηση του φυσικού κόσμου (παρατηρούν το περιβάλλον τους π.χ. η ανάπτυξη των φυτών μέσα από δραστηριότητες κηπευτικής)

· Ως προς την διερεύνηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (με δραστηριότητες που αφορούν την προστασία, την φροντίδα του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο καθώς και με την ανάπτυξη κοινωνικής και προσωπικής ταυτότητας)

· Μουσικοκινητικές δραστηριότητες

· Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, κουκλοθέατρο

· Ζωγραφική (με ποικίλες τεχνικές και υλικά)

· Κολλάζ και χειροτεχνίες

 

Επιπλέον δραστηριότητες:

· Εκμάθηση αγγλικών μέσα από παιδικά τραγούδια, καρτέλες, βιωματικά παιχνίδια και πίνακες αν

· Τον μήνα Ιούλιο πραγματοποιούνται μαθήματα κολύμβησης στην μικρή πισίνα του παιδικού σταθμού με ψυχαγωγικό χαρακτήρα υπό την επίβλεψη πάντα της παιδαγωγού και της εξειδικευμένης προπονήτριας κολύμβησης.

 

«Ένα παιδί μπορεί να διδάξει σε έναν ενήλικο τρία πράγματα: να είναι ευτυχισμένος χωρίς ιδιαίτερο λόγο, να είναι πάντα απασχολημένος με κάτι και να ξέρει να απαιτεί με όλη του τη δύναμη αυτό που θέλει.»

 Πάουλο Κοέλο, 1947-, Βραζιλιάνος συγγραφέας

Επιστροφή σε: Πρόγραμμα & Δραστηριότητες