Η Ελιά

ΠΑΙΔΙ-ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στόχοι:

Να  αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του φυσικού περιβάλλοντος με τις δραστηριότητές του ανθρώπου.

Να αναφέρουν ποια εποχή ανθίζουν οι ελιές και ποια εποχή τις κόβουμε.

Να γνωρίσουν τα παιδιά την ελιά και τα μέρη του δέντρου.

Να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο

 

 

 

ΠΑΙΔΙ-ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχοι:

Να  αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του φυσικού περιβάλλοντος με τις δραστηριότητές του ανθρώπου.

Να στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίεςπου αποκτήθηκαν, να τις αξιολογούν και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα.

ΠΑΙΔΙ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ –ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στόχοι:

Να κόβουν με το ψαλίδι ευθείες ή καμπύλες για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Να αναπτύξουν τη λεπτή τους κινητικότητα.

  • Έχουμε ένα φύλλο εργασίας όπου έχει ανακατεμένες τις εικόνες και τα παιδιά προσπαθούν να τις βάλουν σε σωστή σειρά.

ΠΑΙΔΙ-ΓΛΩΣΣΑ-ΑΚΡΟΑΣΗ

Στόχος:

Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο μέσα από τις Παροιμίες.

 

ΠΑΙΔΙ-ΓΛΩΣΣΑ

Στόχος:

Να εμπλουτίσουν τα παιδιά το λεξιλόγιο τους με σύνθετες λέξεις όπου το πρώτο συνθετικό θα είναι η λέξη ΕΛΙΑ και λέξη ΛΑΔΙ.

ΠΑΙΔΙ-ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΦΗ

Στόχος:

Ενθαρρύνονται να γράφουν και να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα του γραπτού λόγου και να αποκτήσουν κίνητρα για την κατάκτηση του.

ΠΑΙΔΙ- ΓΛΩΣΣΑ-ΑΚΡΟΑΣΗ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Στόχος:

Να μάθουν το μύθο για την ελιά « Η διαμάχη του Ποσειδώνα με την Αθηνά για το όνομα που θα πάρει τελικά το όνομα Αθήνα.»

Κάποτε ο Ποσειδώνας και η Αθηνά έδωσαν αγώνα για ποιος θα γίνει προστάτης της πόλης του Κέκροπα, της σημερινής Αθήνας. Όλοι οι θεοί είχαν μαζευτεί στην Ακρόπολη και ο βασιλιάς είπε στους δύο θεούς να χαρίσουν δώρα στη πόλη και όποιος έδινε το καλύτερο θα ήταν ο νικητής. Ο Ποσειδώνας χτυπώντας την τρίαινα του στο βράχο της Ακρόπολης δώρισε στους Αθηναίους αλμυρό νερό και ένα πολεμικό άρμα με λευκά άλογα. Η Αθηνά χτυπώντας το κοντάρι δώρισε την ΕΛΙΑ.

Όλοι προτίμησαν την Αθηνά και έτσι η πόλη πήρε το όνομα ΑΘΗΝΑ.

 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Στόχος:

Να αφηγηθούν και να δραματοποιήσουν τον μύθο της ελιάς ,της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα.

ΠΑΙΔΙ-ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Στόχος:

Ενθαρρύνονται να γνωρίσουν το εγγύς περιβάλλον

ΠΑΙΔΙ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στόχος:

Να μάθουν να πλάθουν και να μορφοποιούν με τη χρήση των χεριών.

ΠΑΙΔΙ –ΓΛΩΣΣΑ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στόχος:

Να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της Τέχνης.

Μέσα από τους πίνακες και να αντλήσουν πληροφορίες για το θέμα.

ΠΑΙΔΙ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στόχος: 

Να μάθουν τα παιδιά να  κάνουν καρτεπικολλήσεις (κολάζ) με διάφορα υλικά που τίθενται στη διάθεση τους